ALLERHEILIGSTE NAAM VAN JEZUS.

3 januari 

Er zijn belangrijk bepaalde woorden en klanken , in die zin, dat er woorden bestaan, die door God Zelf zijn geladen met een buitengewone kracht. Hetzelfde geldt voor enkele namen, die zo machtig zijn, dat zij de krachten van het kwaad kunnen bedwingen indien zij met vertrouwen, geloof en oprechte Liefde worden uitgesproken. De belangrijkste en machtigste voorbeelden van dergelijke namen zijn  Maria, respectievelijk Myriam (de oorspronkelijke, Aramese versie van de naam van de Moeder Gods) en vanzelfsprekend “Jezus”, respectievelijk Yesu, , (de oorspronkelijke, Aramese versie van de naam van Jezus) de wiens naam wij vandaag gedenken.

 De Goddelijke Verlosser kreeg Zijn naam boven alle namen die boven en bovenmate verhoog, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn De Goddelijke Verlosser kreeg Zijn naam (Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem  een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn),, op de dag waarop Hij overeenkomstig de joodse wet werd besneden. God heeft de Naam “Jezus” Zelf uit Zijn Hart, respectievelijk uit de Bron van de Eeuwige Wijsheid laten stromen met de bedoeling, hem tot sleutel voor de verwezenlijking van Zijn Heilsplan te maken:

 

In de Naam van Jezus werd de Verlossing der zielen voltrokken;

In de Naam van Jezus werd de Nalatenschap van Christus aan de zielen van alle eeuwen nagelaten als basis voor hun vorming in de heiligheid;

In de Naam van Jezus wordt Gods Waarheid door de Meesteres van alle zielen met het oog op verdieping van het inzicht van de zielen in deze Waarheid in een concreet toegepaste vorm in de zielen gedruppeld.

Maar al te zelden houdt de ziel er rekening mee, dat het uitspreken van de Naam “Jezus” de verlossende macht van God wekt en aldus de duisternis in de wereld evenals in de ziel van goede wil kan helpen overwinnen.

 

Laten wij vandaag bidden tot de Hemelse Koningin, tot Haar die ons is gegeven om ons voor de Geheimen van Gods Waarheid en de Mysteries van het Goddelijk Leven te helpen openen en onze inzichten te verdiepen in alles, dat in ons de ware vrijheid van de heiliging kan ontsluiten. Zij is het, die zoals geen andere de Naam van Jezus in de ziel strooit tot opening van haar bodem. Laten wij samen met Maria drie maal langzaam uitspreken: “JEZUS CHRISTUS”, en laten wij Haar om Haar Voorspraak smeken, opdat deze Goddelijke klanken ons in de meest ware zin van het woord vrij kunnen maken, vrij van onszelf, vrij van de beklemming vanwege sommige elementen van inwendige duisternis.